สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับกลุ่ม ceo ของโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับกลุ่ม ceo ประจิมโนนคูณ ของโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ได้เป็นตัวแทนกลุ่มทั้งหมด 59 รายการ

Read more

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับ กลุ่ม ceo ประจิมโนนคูณ

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่ม ceo ประจิมโนนคูณ ณ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้

Read more