รับการนิเทศติดตามสืบสารสอนสะท้อนบทเรียน

✅ วันที่ 28 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ รับการนิเทศติดตาม สืบสานการสอนสะท้อน บทเรียน เปลี่ยนนักเรียนครูเป็นผู้ร่วมทาง ร่วมสร้างโรงเรียนคุณภาพตามวิสัยทัศน์ “คุณธรรม คุณภาพเป็นเลิศ “เต็มที่ด้วยกระบวนการนิเทศดีๆที่ศรีสะเกษ

🙏🙏โอกาสนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มาสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการศึกษา อีกทั้งยังให้กำลังใจนักเรียน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีการพัฒนายิ่งๆขึ้นไป

📌📌 ชมคลิปสรุปได้ที่นี่📷https://youtu.be/FyeRCxsoTsc