กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2567 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ซ้อมแผนเผชิญเหตุโครงการสถานศึกษาปลอดภัย เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย ต่อนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อลดระดับความรุนแรง ระงับเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย

🙏ขอขอบคุณคุณครูสุพรรณี ศิริวงษ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ,คุณครูปัทมา กองทรัพย์ ทีมตัดต่อวิดีโอ คณะครู ลูกนักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

✅ไปชมคลิปเหตุการณ์ซ้อมแผนกันเลยค่ะ

การดำเนินกิจกรรมด้านจิตอาสา

การดำเนินงาน IQA AWARD
ห้องเรียนคุณภาพ
วารสารประชาสัมพันธ์