สืบค้นข้อมูลจาก
...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
 
 
 
 
     
 
 
     
     
     
     
 

การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้

 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือเมื่อวันที่กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้

 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้เป็นโรงเรียนดี
ประจำตำบล ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้พื้นฐาน
การประกอบอาชีพในชุมชน

      จัดกิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียน
บ้านดินดำหล่าเสนไต้ ในวันที่ 9 มิถุนายน จัดขึ้นทุกปี คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม

   โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้จัดกิจกรรม
วันวิสาขบูชาทุกๆปี

     การประชุมผู้ปกครองจัดขึ้นที่
โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
ในวันที่ 31 พฤภาคม 2559

    กิจกรรมเข้าค้ายเดินทางไกลของ
ลูกเสือสำรองจะมี
ขึ้นทุกปีตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ป.3 วันที่ 12 กุมภาพันธ์
ที่แก่งอารมณ์ บ้านหัวเหล่า

   โรงเรีนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ได้จัดกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 11-13 พ.ศ.2559

    เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2559 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสไต้
ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

    คณะครูและนักเรียนได้เข้ากิจกรรม
วันคริสมาสต์
และมีการแสดงต่างๆของนักเรียน

    การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 65 ระดับภูมิภาค
ณ จังหวัด สุรินทร์
วันที่ 6-8เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558


    เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558บริหารและคณะครูได้เข้าร่วม
กิจกรรมถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องวันงานวันพ่อแห่งชาติ ปี 2558


    ในทุกๆสัปดาห์นักเรียนจะเข้าแต่ละฐาน
เป็นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่เวลารู้
นักเรียนจะได้เรียนรู้
ในแต่ละฐาน


   เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ผู้บริหารและคณะครูได้เข้าร่วม
กิจกรรมถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนาถเนื่อง
วันงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2558

    คณะครูผู้บริหารและนักเรียนเข้ากัน
จัดกรรมให้ขวัญกำลังใจคุณครูชาวต่างชาติ
7 ‎สิงหาคม ‎2558

   คณะครูและนักเรียนเข้าร่วม
การอบรมต่อต้านยาเสพติด
   
   
 
 

 

 

 
 

 
     
     
 
จัดทำโดย
ด.ช.วุฒิชัย สมหวัง Fugking2015@gmail.com
ด.ช.ชนะโชค สีเหลือง chanchok2544@gmail.com
นาง ชัญญานุช พลชัย pokko2558@gmail.com
นางสาว ลำไพ แถวปัตถา ting2808@hotmail.com
สพป.ศรีสะเกษเขต1
dindam2012@hotmail.com
โรงเรียบ้านดินดำเหล่าเสนไต้