สืบค้นข้อมูลจาก google 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
 
 
 
ในหลวงของเรา
เศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี2555 ณ หอประชุมอำเภอโนนคูณ
>>>คลิ๊กเพื่อดูภาพกิจกรรม<<<
คณะครูโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
>>>คลิ๊กเพื่อดูภาพกิจกรรม<<<
กองทัพกีฬาโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
เข้าร่วมแข่งขัน กีฬากลุ่ม CEO ประจิมโนนคูณ
คว้าถ้วยรางวัลไปมากมาย
>>>คลิ๊กเพื่อดูภาพกิจกรรม<<<
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการ
หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ
>>>คลิ๊กเพื่อดูภาพกิจกรรม<<<
   
โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
นำผลงานโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ
ไปนำเสนอที่ สพป.ศก. เขต 1
>>>คลิ๊กเพื่อดูภาพกิจกรรม<<<
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Design  by ::>  Chanyanuch  Polchai , Jiraporn  khonkayan
e-mail  ::> dindam2012@hotmail.com
ที่อยู่ :: 197 หมู่ 5 ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250