ถามตอบข้อสงสัย

Home » Q&A ถาม – ตอบ ข้อสงสัย ?

คำชี้แจงในการ ถาม-ตอบ

คำชี้แจง ช่องทาง Q&A ถามตอบข้อสงสัยของโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้

  • เมื่อหน่วยงานได้รับคำถามจะตอบท่านภายใน 24 ชั่วโมง