ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 12014341
อนุบาล 2914231
อนุบาล 31916351
รวม อนุบาล4844923
ประถมศึกษาปีที่ 11814321
ประถมศึกษาปีที่ 21813311
ประถมศึกษาปีที่ 31416301
ประถมศึกษาปีที่ 41619351
ประถมศึกษาปีที่ 51916351
ประถมศึกษาปีที่ 61513281
รวมประถม100911916
มัธยมศึกษาปีที่ 11721381
มัธยมศึกษาปีที่ 21212241
มัธยมศึกษาปีที่ 31714311
รวมมัธยมต้น4647933
มัธยมศึกษาปีที่ 40000
มัธยมศึกษาปีที่ 50000
มัธยมศึกษาปีที่ 60000
ปวช.10000
ปวช.20000
ปวช.30000
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า0000
รวมทั้งหมด19418237612

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565