ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน

นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้

(tell : 088-1106998)

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้  197 หมู่ที่ 5 บ้านหนองดินดำเหล่าเสนไต้ ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 33250

e-mail : dindam2012@gmail.com

tell : 088-1106998

Facebook : https://www.facebook.com/Bandindamlaosantai

website : http://dsts.ssk.in.th/