สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ปีงบประมาณ 2566 (31 ต.ค.65-30 ก.ย.66)

– รายงานผลการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

ปีงบประมาณ 2565(31 ต.ค.64-30 ก.ย.65)

การจัดจ้างรายเดือน

 • ตุลาคม 2564
 • พฤศจิกายน 2564
 • ธันวาคม 2564
 • มกราคม 2565
 • กุมภาพันธ์ 2565
 • มีนาคม 2565
 • เมษายน 2565
 • พฤษภาคม 2565
 • มิถุนายน 2565
 • กรกฎาคม 2565
 • สิงหาคม 2565
 • สิงหาคม 2565

ปีงบประมาณ 2564(31 ต.ค.63-30 ก.ย.64)