ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับ กลุ่ม ceo ประจิมโนนคูณ

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 กลุ่ม CEO ประจิมโนนคูณ ขอบพระคุณที่ ผอ.สุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต 1 ที่มอบหมายให้ นางปุณิกา ธรรมนูญ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ช่วยราชการ สพป.ศรีสะเกษ เขต1 มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่ม ceo ประจิมโนนคูณ ณ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ และขอบคุณ ศน.วิไรรัตน์ เครื่องทอง ศน.รวิกานต์ โพธิ์ศรี ศน.ฐิติยา อินตะนา ที่ให้เกียรติมาร่วมงานและให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน