นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ เข้าร่วมแข่งขันจันทราภรณ์ SOCCER CUP

นายไพศาล ชัยโคตร และคณะ ได้นำทีมนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ เข้าร่วมแข่งขันจันทราภรณ์ SOCCER CUP โดยงานนี้มี นายธนาพงศ์ ปราณีบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดินทางไปให้กำลังใจถึงขอบสนาม

Read more