นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ เข้าร่วมแข่งขันจันทราภรณ์ SOCCER CUP

📢เมื่อวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2565 นายไพศาล ชัยโคตร และคณะ ได้นำทีมนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ เข้าร่วมแข่งขันจันทราภรณ์ SOCCER CUP โดยงานนี้มี นายธนาพงศ์ ปราณีบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดินทางไปให้กำลังใจถึงขอบสนาม

ทางโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ขอขอบพระคุณ คณะศิษย์เก่า ด.ส.ต.รุ่นปี 2529 ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่สนับสนุนทุนทรัพย์ในการฝึกซ้อมในครั้งนี้