ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนผลงานนักเรียน

ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ยอดนักอ่าน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ยอดนักอ่าน ประเภทนักเรียนนีกศึกษา ปี 2565 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ด.ญ.อริสรา วะโนปะ ด.ญ.หนึ่งธิดา ศรีทา และด.ญ.ฐิตาภา เพตาเสน

ขอขอบคุณคุณครูณัฏฐภรณ์ ถาบุตร ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมนี้