การจัดการเรียนการสอนลูกเสือ – เนตรนารี วิชาชาวค่ายการประกอบอาหาร

✍️ กองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ จัดการเรียนการสอน ชม.ลูกเสือ วิชา ชาวค่าย การประกอบอาหาร

✅ หุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่

✅ ต้มไข่โดยไม่ใช้หม้อ

😊มาลุ้นกันค่ะว่า ข้าวและไข่จะสุกหรือไม่