ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน

รับการนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ รับการนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 โดย นางปุณิกา ธรรมนูญ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และ ศน.อมรรัตน์ แก้วสิงห์ ศึกษานิเทศก์ จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1