ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ยินดีต้อนรับ นางสาววีรภัส แก้วเกิด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาเอก วิทยาศาสตร์ จากม.ราชภัฎศรีสะเกษด้วยความยินดียิ่ง