ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่า่วสารต่างๆที่โรงเรียนดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่

ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ นำโดยนางรัตนาภรณ์ สีตะวัน นายธนาพงศ์ ปราณีบุตร นำคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ

Read More