ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน

กีฬาภายในวันที่ 2 ของการแข่งขัน ดินดำเหล่าเสนไต้เกมส์

วันที่ 2 ของรอบคัดเลือกกีฬาภายใน “ดินดำเหล่าเสนไต้เกมส์” 21 -22 พฤศจิกายน 2565 นี้ อย่าลืมมาเชียร์ ลูกๆของเรา มาดูความสามารถของลูกๆเราอีกหนึ่งด้าน มาสนับสนุนให้การกีฬาของเราสนุกสนานรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย พร้อมช่วยกันเป็นแมวมองคัดนักกีฬาไปแข่งขันระดับกลุ่มกันนะคะ