ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน

รับมอบคอมพิวเตอร์ จากบริษัทขอนแก่นแหอวน จำกัด

นายธนาพงศ์ ปราณีบุตร นำตัวแทนครูและนักเรียน รับมอบคอมพิวเตอร์บริจาค จำนวน 8 เครื่อง จากบริษัทขอนแก่นแหอวน จำกัด โครงการ “ปันน้ำใจให้น้อง” โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ขอขอบพระคุณ นายสุขเกษม ทวีชัย รอง ผอ.รร.อนุบาลวัดพระโต ที่เป็นสะพานบุญครั้งนี้