ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน

สีสันกีฬาภายในประจำปี 2565 ดินดำเหล่าเสนไต้เกมส์

สีสันของกีฬาภายในแต่ละปีที่จะขาดไม่ได้เลยคือเหล่า นางฟ้าดรัมเมเยอร์ ของโรงเรียน และดรัมเมเยอร์ของแต่ละสีที่ส่งเข้ามาประชันความสดใส ฝึกซ้อมพร้อมควบคุมวงดุริยางค์ โดยคุณครูวรวลัญช์ สิงห์วงศ์ อย่าลืมมาให้กำลังใจลูกๆนะคะ