ผลงานครู

ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ โดยการนำของนางรัตนาภรณ์ สีตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายธนาพงศ์ ปราณีบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม

ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบโดย ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และช่วงบ่ายร่วมกิจกรรมกีฬาวันครู โดยมี นายภัทรพล สารการ นายอำเภอโนนคูณ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามให้กับผู้บริหารและคณะครูในอำเภอโนนคูณ