ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบโดย ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

Read more