กิจกรรมสวดมนต์ ภาวนา ทำสมาธิ เย็นวันศุกร์

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ ทำสมาธิ แผ่เมตตา เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีคณะสภานักเรียนเป็นแกนนำไปการนำสวดมนต์ และคุณครูเวรประจำวันเป็นผู้อบรมคุณธรรมจริยธรรม หลักความดีสากล ได้แก่ ความสะอาด ความมีระเบียบ ความสุภาพ ตรงเวลา และสมาธิ

✍️ผลที่ได้คือ นักเรียนมีกิริยาท่าทางที่สุภาพ สำรวมกาย วาจา ใจ ย่อมถูกถ่ายทอดออกมาจาก จิตใจที่ดีงาม

✍️จิตใจที่ดีงามผ่องแผ้ว ก็เกิดจากการฝึกฝน ขยัน เพียรพยามทำความดีอย่างสม่ำเสมอนั่นเอง

🙏🙏ขออนุโมทนาสาธุบุญ กับคณะครูและลูกๆนักเรียนทั้งหลายที่หมั่นสวดมนต์ แผ่เมตตา ทำสมาธิกันทุกคนนะคะ สาธุ