โครงการ To be number one

กิจกรรมวันครูประจำปี 2565

มื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ โดยการนำของนางรัตนาภรณ์ สีตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายธนาพงศ์ ปราณีบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบโดย ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และช่วงบ่ายร่วมกิจกรรมกีฬาวันครู โดยมี นายภัทรพล สารการ นายอำเภอโนนคูณ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามให้กับผู้บริหารและคณะครูในอำเภอโนนคูณ

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBandindamlaosantai%2Fposts%2F509883177600768&show_text=true&width=500" width="500" height="825" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>