ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนนำเสนอนวัตกรรมหลักสูตรต้านทุจริต ณ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 12 -14 กันยายน พ.ศ. 2565 นางรัตนาภรณ์ สีตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ พร้อมด้วย นางชัญญานุช พลชัย ครูชำนาญการพ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นำเสนอนวัตกรรมหลักสูตรต้านทุจริต ณ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์