อบรมป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ อบรมป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนและการแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขอขอบคุณวิทยากรจาก สภ.โนนคูณ และเจ้าหน้าที่จาก รพ.โนนคูณ มาให้ความรู้