ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน

อบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ได้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องภัยคุกคามจากสื่อสังคมออนไลน์ มิจฉาชีพที่มาในรูปแบบต่างๆ เช่น หลอกให้ทำงานเสริมผ่านออนไลน์ หลอกให้รักแล้วลงทุน หลอกให้โอนเงิน หลอกให้ถ่ายภาพโป๊เปลือย และกรณีอื่นๆอีกมาย

โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ขอขอบพระคุณวิทยากร เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.โนนคูณ เป็นอย่างสูงที่ท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาให้ความรู้แก่ลูกนักเรียนในครั้งนี้