รับรางวัลสุดยอดเด็กเก่ง สพป.ศรีสะเกษเขต 1
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นายวุฒิชัย สมหวัง และ เด็กหญิง ณัฐนันท์ กันภัย
ที่ได้รับรางวัลเหรียนทอง อันดับที่ 4 ระดับชาติ
จากการแข่งขันกิจกรรมการสร้างเว็บเพจ ประเภท Text editer
จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖
โดยมีครูผู้ฝึกสอน คือ นางชัญญานุช พลชัย นางสาวลำไพ แถวปัตถา
ขอขอบพระคุณ นายวิชัย แก้วสุข
นอกจากนี้ทางโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
    ต้องขอขอบพระคุณ นายชัยพล พลชัย ครูโรงเรียนบ้านสะพุง
ที่ให้ความอนุเคราะห์พาเป็นที่ปรึกษาทางด้านCode HTML
และ อาจาร์ย ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา
    หัวหน้าศูนย์ TTEC สพป.ศก. เขต 1 ที่ปรึกษาด้านภาษา HTML5


1.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

2.jpg

3.jpg

333.jpg

4.jpg

444.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg
จัดทำโดย
ด.ช.วุฒิชัย สมหวัง Fugking2015@gmail.com
ด.ช.ชนะโชค สีเหลือง chanchok2544@gmail.com
นาง ชัญญานุช พลชัย pokko2558@gmail.com
นางสาว ลำไพ แถวปัตถา ting2808@hotmail.com
สพป.ศรีสะเกษเขต1
โรงเรียบ้านดินดำเหล่าเสนไต้