โรงเรีนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ได้จัดกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2558
ในระหว่างวันที่ 11-13 พ.ศ.2559 ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน นายสง่า  คันธจันทร์  เป็นประฐานในพิธีเปิด-ปิดกีฬาภายใน  


1.JPG

10.JPG

11.JPG

12.JPG

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

2.jpg

3.JPG

4.jpg

5.jpg

6.JPG

7.jpg

8.jpg

9.jpg
จัดทำโดย
ด.ช.วุฒิชัย สมหวัง Fugking2015@gmail.com
ด.ช.ชนะโชค สีเหลือง chanchok2544@gmail.com
นาง ชัญญานุช พลชัย pokko2558@gmail.com
นางสาว ลำไพ แถวปัตถา ting2808@hotmail.com
สพป.ศรีสะเกษเขต1
dindam2012@hotmail.com
โรงเรียบ้านดินดำเหล่าเสนไต้