หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โดย : admin
อ่าน : 168
เสาร์์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

  การดำเนินโครงการและกิจกรรม ตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้

เว็บไซต์        https://sites.google.com/view/mrschool  
สร้างครูแกนนำคุณธรรม อบรมนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีระดับสำนักงานเขตพื้นร้างนักเรียนแกนนำคุณธรรมในโรงเรียน