หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : แจ้งผู้ปกครอง แสกน QR Code เข้ากลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองของแต่ละชั้น
โดย : admin
อ่าน : 509
พุธ ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

เขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ เข้าร่วมไลน์กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองแต่ละระดับชั้น โดยการสแกน QR Code เพื่อการติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ปีการศึกษา 2563