ชื่อ - นามสกุล :นายสุภกร สิงห์วงศ์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่อยู่ :39 หมู 12 ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
Telephone :0862596232
Email :Suppakornsingwong2559@gmail.co
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : จัดทำ