ชื่อ - นามสกุล :นายวันชัย พรมสุวรรณ์
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ที่อยู่ :274/1 หมู่18 ต.ภูเงิน อ.กันทราลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
Telephone :0883555466
Email :Bannacom123@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : จัดทำ