[ supannee ]
ชื่อ-นามสกุล : 
นางสาวสุพรรณี ศิริวงษ์
ชื่อเล่น : 
ืืนาง
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
5/9/2531
อายุ : 
31
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
nangjiaw@gmail.com  
ที่อยู่ : 
ต.บก
อำเภอ : 
โนนคูณ
จังหวัด : 
ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ : 
111120
เบอร์โทรศัพท์ : 
0807994850
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น