การประชุมผู้ปกครองจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้
ในวันที่ 31 พฤภาคม 2559


1.JPG

10.jpg

11.jpg

12.jpg

2.JPG

3.jpg

4.JPG

5.JPG

6.JPG

7.JPG

8.jpg

9.jpg
จัดทำโดย
ด.ช.วุฒิชัย สมหวัง Fugking2015@gmail.com
ด.ช.ชนะโชค สีเหลือง chanchok2544@gmail.com
นาง ชัญญานุช พลชัย pokko2558@gmail.com
นางสาว ลำไพ แถวปัตถา ting2808@hotmail.com
สพป.ศรีสะเกษเขต1
dindam2012@hotmail.com
โรงเรียบ้านดินดำเหล่าเสนไต้