จัดกิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนบ้านดินดำหล่าเสนไต้ ในวันที่ 9 มิถุนายน จัดขึ้นทุกปี คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม


1.JPG

10.JPG

11.JPG

12.JPG

2.JPG

3.JPG

4.JPG

5.JPG

6.JPG

7.JPG

8.JPG

9.JPG
จัดทำโดย
ด.ช.วุฒิชัย สมหวัง Fugking2015@gmail.com
ด.ช.ชนะโชค สีเหลือง chanchok2544@gmail.com
นาง ชัญญานุช พลชัย pokko2558@gmail.com
นางสาว ลำไพ แถวปัตถา ting2808@hotmail.com
สพป.ศรีสะเกษเขต1
dindam2012@hotmail.com
โรงเรียบ้านดินดำเหล่าเสนไต้