โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ได้รับเกียรติ ให้ทำหน้าที่เป็นสนามสอบ O-net
นักเรียนระดับชั้น ม.3 ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา
  มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ จำนวน 8 โรงเรียน
ได้แก่ 1. บ้านดินดำเเหล่าเสนไต้
      2. บ้านเวาะวิทยาคม
      3. บ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา)
      4. บ้านหนองมะเกลือ
      5. บกวิทยา
      6. โคกสะอาดวิทยา
      7. อนุบาลโนนคูณ (โนนค้อวิยาคาร)
      8. บ้านหนองแวง


1.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg
จัดทำโดย
ด.ช.วุฒิชัย สมหวัง Fugking2015@gmail.com
ด.ช.ชนะโชค สีเหลือง chanchok2544@gmail.com
นาง ชัญญานุช พลชัย pokko2558@gmail.com
นางสาว ลำไพ แถวปัตถา ting2808@hotmail.com
สพป.ศรีสะเกษเขต1
โรงเรียบ้านดินดำเหล่าเสนไต้