สืบค้นข้อมูลจาก
...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
 
 
 
 
 
     
 
 
     
     
     
     

ปีการศึกษา 2555
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
จำนวนห้อง

อนุบาล 1

20
14
34
1

อนุบาล 2

13
25
38
2
รวมระดับอนุบาล
33
39
72
3
ประถมศึกษาปีที่ 1
24
16
40
2
ประถมศึกษาปีที่ 2
20
21
41
2
ประถมศึกษาปีที่ 3
21
15
36
2
ประถมศึกษาปีที่ 4
10
14
24
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
20
11
31
2
ประถมศึกษาปีที่ 6
20
17
37
2
รวมระดับประถม
115
94
209
11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
19
23
42
1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
16
17
33
1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
16
14
30
1
รวมระดับมัธยมศึกษา
51
54
105
3
รวมทั้งสิ้น
199
187
386
17


 

 

 

 
 
จัดทำโดย
ด.ช.วุฒิชัย สมหวัง Fugking2015@gmail.com
ด.ช.ชนะโชค สีเหลือง chanchok2544@gmail.com
นาง ชัญญานุช พลชัย pokko2558@gmail.com
นางสาว ลำไพ แถวปัตถา ting2808@hotmail.com
สพป.ศรีสะเกษเขต1
โรงเรียบ้านดินดำเหล่าเสนไต้