สืบค้นข้อมูลจาก
...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
 
 
 
 
 
     
 
 
     
     
     
     
 

“รักษ์ไทย ใฝ่คุณธรรม ”

   เอกลักษณ์โรงเรียน
  “ ความพอเพียง ”


คำขวัญโรงเรียน
“มีคุณธรรม  เลิศล้ำวิชาการ สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจ
สุขภาพ

 

ปรัชญาโรงเรียน 
นตถิ  ปญญา  สมาอาภา

“แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี”

อักษรย่อของโรงเรียน  

ด.ส.ต.


 

 

 

 
 
จัดทำโดย
ด.ช.วุฒิชัย สมหวัง Fugking2015@gmail.com
ด.ช.ชนะโชค สีเหลือง chanchok2544@gmail.com
นาง ชัญญานุช พลชัย pokko2558@gmail.com
นางสาว ลำไพ แถวปัตถา ting2808@hotmail.com
สพป.ศรีสะเกษเขต1
โรงเรียบ้านดินดำเหล่าเสนไต้