สืบค้นข้อมูลจาก
...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
 
 
 
 
 
     
 
 
     
     
     
     
 

1.ห้องน้ำอนุบาล
2.ที่พักภารโรง
3.แปลงผัก
4.อาคารประถม ป.1-3
5.อาคารประถม ป.4-6
6.โรงเรือนเลี้ยงไก่
7.โรงเรือนเพาะเห็ดฟาง
8.ฐานพระประจำโรงเรียน
9.ธงชาติ
10.อาคารมัธยม ม.1-3
11.บ่อเลี้ยงปลา
12.แทงเก็บน้ำ
13.หอประชุม
14.โรงครัว
15.ห้องน้ำมัธยม ชาย-หญิง
16.สนามตะกร้อ
17.สนามวอลย์เลบอล
18.อาคารอนุบาล
19.ห้องสมุด

 

 

 

 
 
จัดทำโดย
ด.ช.วุฒิชัย สมหวัง Fugking2015@gmail.com
ด.ช.ชนะโชค สีเหลือง chanchok2544@gmail.com
นาง ชัญญานุช พลชัย pokko2558@gmail.com
นางสาว ลำไพ แถวปัตถา ting2808@hotmail.com
สพป.ศรีสะเกษเขต1
โรงเรียบ้านดินดำเหล่าเสนไต้