สืบค้นข้อมูลจาก
...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
 
 
 
 
 
     
 
 
     
     
     
     
 

ราชชื่อหมู่บ้านในเขตบริการโรงเรียน

1.บ้านเหล่าเสน หมู่ 4

2.บ้านหนองดินดำ หมู่ 5

3.บ้านหนองไม้ไต้ หมู่ 10

4.บ้านหนองดินแดง หมู่ 12

5.บ้านแสนสำราญ หมู่ 13

6บ้านแสนสุข หมู่ 17

 

 

 

 
 
จัดทำโดย
ด.ช.วุฒิชัย สมหวัง Fugking2015@gmail.com
ด.ช.ชนะโชค สีเหลือง chanchok2544@gmail.com
นาง ชัญญานุช พลชัย pokko2558@gmail.com
นางสาว ลำไพ แถวปัตถา ting2808@hotmail.com
สพป.ศรีสะเกษเขต1
โรงเรียบ้านดินดำเหล่าเสนไต้