การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรม
การประเมินความยั่งยืน โรงเรียนดีประจำตำบล  


1.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg
จัดทำโดย
ด.ช.วุฒิชัย สมหวัง Fugking2015@gmail.com
ด.ช.ชนะโชค สีเหลือง chanchok2544@gmail.com
นาง ชัญญานุช พลชัย pokko2558@gmail.com
นางสาว ลำไพ แถวปัตถา ting2808@hotmail.com
สพป.ศรีสะเกษเขต1
dindam2012@hotmail.com
โรงเรียบ้านดินดำเหล่าเสนไต้