เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2559 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสไต้
ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าจัดมีพิธีการอ่านสาส์นวันด็ก
การแสดงของแต่ละช่วงชั้นที่เน้นประเพณีความเป็นไทย กิจกรรมการประกวดร้องเพลง
ส่วนช่วงบ่าย ได้จัดกิจกรรมเกมสนุกสนาน แบ่งออกเป็น ฐานได้แก่ ฐานตีกอล์ฟ ฐานปากระป๋อง
ฐานวาดภาพระบายสี ฐานวิ่งกระสอบ ฐานโยนบอล
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การส่วนตำบลบก และทางโรงเรียน
ขอขอบพระคุณ ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่รับบริจากของรางวัล
พร้อมทั้งมีส่วนทำให้กิจกรรมประสบความสำเร็จด้วยดี


1.JPG

10.JPG

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.JPG

2.JPG

20.JPG

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.JPG

3.JPG

4.JPG

5.JPG

6.JPG

7.JPG

8.JPG

9.JPG
จัดทำโดย
ด.ช.วุฒิชัย สมหวัง Fugking2015@gmail.com
ด.ช.ชนะโชค สีเหลือง chanchok2544@gmail.com
นาง ชัญญานุช พลชัย pokko2558@gmail.com
นางสาว ลำไพ แถวปัตถา ting2808@hotmail.com
สพป.ศรีสะเกษเขต1
dindam2012@hotmail.com
โรงเรียบ้านดินดำเหล่าเสนไต้