โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมออกเสียงประชามติที่จะมีขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ผู้บริหาร
และคณะครูได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติจริงการจัดสถานที่ การจำลองเหตุการณ์ ออกเสียงประชามติ รวมถึงการจัดป้ายนิเทศ
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี

 


1.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

2.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg
จัดทำโดย
ด.ช.วุฒิชัย สมหวัง Fugking2015@gmail.com
ด.ช.ชนะโชค สีเหลือง chanchok2544@gmail.com
นาง ชัญญานุช พลชัย pokko2558@gmail.com
นางสาว ลำไพ แถวปัตถา ting2808@hotmail.com
สพป.ศรีสะเกษเขต1
โรงเรียบ้านดินดำเหล่าเสนไต้